من و کوله پشتی برای ۹۳

بی مقدمه بگویم که امیر مهرانی عزیز یک بازی وبلاگی شروع کرده که بدم نیامد در آن شرکت کنم. در این بازی هر کسی می‌تواند به دو سوال پاسخ دهد. اول، حالا که به استقبال ۹۳ می‌رود چه تجربیاتی را در کوله پشتی سال ۹۲‌ش می‌گذارد. دوم هم در مورد رویاها و آرزوهایمان برای سال… Continue reading