نویگیشن در طراحی ریسپانسیو

دومین همایش طراحی ریسپانسیو سوم دی ماه ۹۴ برگزار شد و من هم افتخار داشتم بعنوان یکی از سخنرانان با موضوع “نویگیشن در طراحی ریسپانسیو” مطالبی رو ارائه کنم و از مطالب سایر دوستان هم استفاده ببرم. به نظرم جو همایش و سطح مطالب خوب و قابل قبول بود و باید به تیم اجرایی و… Continue reading