تغییر خودکار direction عنصر input بر اساس زبان وارد شده

یکی از نکات مهم در طراحی رابط کاربری عنصر ورودی فرم ها (Input) راست/چپ چین بودن ورودی است. متاسفانه هنوز هم دیده می شود طراحان وب از Direction های ثابت در فرم ها استفاده میکنند. یعنی اگر زبان سایت فارسی است ورودی ها را راست چین می کنند. در این صورت در ورودی هایی نظیر… Continue reading