استارت آپ ویکند تبریز؛ کار تیمی و نتیجه‌ی شیرین

هفته پیش یک آخر هفته عالی و پر انرژی را در اولین رویداد استارت آپ ویکند تبریز، تجربه کردم. برای کسانی که شاید ندانند، Startup Weekend یک رویداد جهانی ۳ روزه و بعبارتی یک رقابت ۵۴ ساعته آخر هفته ای است که با هدف طرح ایده‌های نو و توسعه کارآفرینی برگزار می‌شود. بعد از چندین… Continue reading